סידן שמקורו במים מינרליים – השפעה חיובית על צפיפות העצם

בעקבות המחקרים המעידים על זמינות גבוהה של סידן ממים נבדקה גם השפעת שתיית מים מינרליים המכילים סידן על צפיפות העצם. במחקר אחד נבדקה השפעת תוספת סידן שמקורו ממים מינרליים עשירי סידן על איבוד מסת העצם

מאת: מערכת נביעות | | 17 Oct
סידן

האוכלוסייה שנבדקה

45 נשים לאחר שנפסק אצלן המחזור החודשי.

אופן הבדיקה

הנשים קיבלו מים עשירי סידן או מים דלי סידן, באופן אקראי.

תוצאות

לאחר כ –  13 חודשים בבדיקת עצם האמה נראה כי חל איבוד מסה משמעותי רק בקבוצה שצרכה מים דלי סידן.
ממצאי המחקר תומכים בשימוש במים מינרליים, המכילים סידן בכמות משמעותית, להפחתת איבוד עצם שלאחר הפסקת המחזור החודשי.

מחקר נוסף בדק את הקשר בין צריכת סידן ממים לבין צפיפות עצם בצוואר הירך

האוכלוסייה שנבדקה

4434 נשים בנות 75 ומעלה.

אופן הבדיקה

הנשים קיבלו מים עשירי סידן או מים דלי סידן, באופן אקראי

תוצאות

המעקב אחר הנשים נמשך שנתיים ומצא כי עליה בצריכה של 100 מג' סידן ליום ממים הייתה קשורה בעליה של 0.5% בצפיפות העצם בירך. עליה ב 100 מ"ג סידן ליום שמקורו במזונות אחרים הביאה לעליה של 0.2% בלבד בצפיפות העצם, אולם ההבדל לא היה מובהק מבחינה סטטיסטית.
החוקרים סבורים כי השפעתו המיטיבה של הסידן מהמים על מסת העצם קשורה בעובדה שהוא נספג היטב בצורה זו.

שני פרסומים חדשים מדווחים על כיוון חדש ומעניין אשר יכול לרמז על מנגנון פעולה אפשרי שבו הסידן מהמים משפיע על חיזוק העצם. סקירה שנערכה בנושא מים מינרליים ובריאות העצם מציינת כי סידן שמקורו במים מינרליים מעכב את הפרשת הורמון הפראתירואיד ( PTH) ואת פירוק העצם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. ידוע שהורמון הפראתירואיד מגביר פירוק העצם ושרמתו בדם יורדת עם צריכת הסידן בתפריט. מחקר אחר הראה כי שתייה של שתי כוסות מים מינרליים בעלי ריכוז סידן גבוה, הביאה להורדה מהירה של רמת הורמון הפראתירואיד בדם ולהפחתה של תהליך פירוק העצם בקבוצה של גברים צעירים.

לסיכום

לסידן מהמים יש השפעה חיובית על צפיפות העצמות כנראה כיון שנספג בצורה טובה ותורם למאזן סידן חיובי. מנגנון פעולה נוסף קשור ביכולת של הסידן לעכב את הפרשת הורמון הפראתירואיד ובכך להפחית פירוק עצם.
1) Cepollaro, C. Effect of calcium supplementation as a high-calcium mineral water on bone loss in early postmenopausal women. Calcif Tissue Int 1996; 59:238-9.

2) Aptel, I. et al. Association between calcium ingested from drinking water and femoral bone density in elderly women: evidence from the EPIDOS cohort. J Bone Miner Res 1999; 14:829-33

3) Burckhardt P. Mineral waters and bone health. Rev Med Suisse Romande. 2004 Feb;124(2):101-3.
Guillemant J. et al. Mineral water as a source of dietary calcium: acute effects on parathyroid function and bone resorption in young men. Am J Clin Nutr 2000; 71:999-1002

מערכת נביעות  |

מערכת נביעות |