תמונה אווירה - מדיניות אחריות סביבתית

מדיניות אחריות סביבתית

קיומה של נביעות מבוסס על הטבע ועל הסביבה, ומכאן המחויבות העמוקה של החברה ליצירת שינוי חיובי לאורך זמן בסביבה בה אנו חיים.

המים כמשאב טבע

מקור המים של נביעות

נביעות מקבלת מקידוח ארטזי את המים מאקוות ההר אשר בגליל העליון
אקוות מים היא מאגר תת קרקעי של מי תהום, המתמלא כתוצאה מחלחול מי גשמים בתהליך רב-שנתי ואינה מושפעת (כמו הכנרת, למשל (משנים ברוכות או שחונות.
היקף השימוש השנתי של נביעות אינו עולה על 5% ממאגר מי התהום, והינו מתואם מול רשות המים וחברת "מקורות".

צריכת מים מבוקרת

מדינת ישראל נחשבת למובילה עולמית בתחום השבת מי ביוב לחקלאות ובתחום טכנולוגיות ההתפלה, כמות המים השפירים בישראל מצטמצמת בכל שנה. צמצום צריכת המים הוא צו לאומי, ונביעות פועלת בהתאם.
נביעות פועלת בדרכים שונות כדי להביא לצמצום צריכת המים במתקני החברה, באמצעות שיפור תהליכים טכנולוגיים (בחינה והכנסה של טכנולוגיות חסכניות וירוקות),ובעזרת הסברה בקרב העובדים. נתוני צריכת המים במתקני החברה השונים מנוטרים באופן קבוע על מנת לשפר ולאתר חריגות, ולטפל בהם באופן מיידי.

מיחזור שימוש חוזר וצמצום הצריכה

שלושת העקרונות הבסיסיים של תפיסת עולם מקיימת הם Reduce, Reuse, Recycle - כלומר, הפחתת הצריכה, שימוש חוזר ומיחזור. ​נביעות נוקטת באמצעים שונים ומגוונים על מנת להקטין את השפעתה הסביבתית תוך הטמעת שלושת העקרונות הללו.

ב-10 השנים האחרונות הפחיתה נביעות כ- 30% ממשקל ה-PET עם כוונה להמשיך ולהוריד את משקלי חומרי האריזה, כמו גם להטמיע טכנולוגיות נוספות על מנת להפחית את כמויות הפלסטיק.
נביעות עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת להיות בקו הראשון כנגד זיהום פלסטיק, עם פעילות מחזור פלסטיק ואיסוף בקבוקים משומשים המיועדים למחזור בשיתוף עם הגופים השונים.

שימוש חוזר בכדים
כדי נביעות בנפחים של 11 ליטרים ו-19 ליטרים נועדו לשימוש חוזר, ומשונעים הלוך ושוב מבית הלקוח למפעל עד לסיום חיי הכד בהתאם לבדיקות איכות קפדניות.
כדים אשר הוצאו משימוש נגרסים ועוברים למחזור מלא לצרכים שונים ואחרים.

תחבורה
ההשפעות הסביבתיות של נביעות בתחום התחבורה נגרמות כתוצאה מצריכת דלק ושריפתו – בעיקר מהובלת מוצרים לנקודות המכירה וממערך השינוע הפנימי בין הסניפים והמפעל.
נביעות פועלת ברציפות ובאמצעים שונים לייעול מערך ההובלה ולצמצום צריכת הדלק:

 • ייעול קווי ההפצה 
 • תחזוקה קפדנית של מערך הרכב 
 • ניהול מתקדם של משימות ההובלה בצי הרכב
 • תוכניות לשימוש בכלי רכב היברדיים בנוסף לרכבים שיראו צמצום והפחתה של פליטות

ועוד שורה של צעדים טכניים וארגוניים, המובילים לצמצום זיהום האוויר.

התייעלות בצריכת אנרגיה: חוסכים בחשמל – וחוסכים בזיהום האוויר
אנו בנביעות מאמינים כי מוטלת עלינו האחריות לצמצם ככל הניתן את צריכת האנרגיה.
אנו פועלים לצמצום צריכת החשמל אשר מפחיתה את העומס על הרשת ואת ייצור החשמל וכתוצאה – פועלים להקטין את  הזיהום הנפלט אל האטמוספרה.
מדיניות זו מופעלת על כלל מתקני החברה, בהם אנו חותרים לחיסכון בחשמל ולשימוש באנרגיה המופקת מגפ"מ (גז פחמימני מעובה).

צריכה נבונה ויעילה של אנרגיה
שימוש יעיל וחסכוני בחשמל אינו פעולה חד-פעמית אלא שיטת עבודה יומיומית. נביעות שוקדת כל העת על יוזמות שונות שמטרתן שמירה על צריכת חשמל יציבה יחסית לאורך השנים. 

כיצד נביעות מקטינה את צריכת האנרגיה

 1.  התקנת אמצעי תאורה כגון תאורת LED על מנת להפחית את השימוש בחשמל.
 2.  שימוש בנורות פלואורסצנט ובגופי תאורה בעלי הספק נמוך.
 3.  שימוש במערכת חכמה לבקרת תאורה.
 4.  שימוש במתקנים ללא בקרת תאורה – כיבוי התאורה בסבב כיבוי יומי.
 5.  שימוש בגופי תאורה חסכוניים, ובחיישני תנועה (לכיבוי התאורה בחדרים ריקים).
 6.  הטמעת תהליכי חסכון באנרגיה בתהליך העבודה של המפעל.
 7. הדרכות עובדים ושותפים על מנת לצמצם שימוש מיותר באנרגיה.

ויסות טמפרטורה ומיזוג אוויר

 1. התקנת מערכות מיזוג חכמות המווסתות את ספיקת האוויר ואת הטמפרטורה 
 2. הפעלת מערכות המיזוג בהתאם ללוחות זמנים קבועים ובהתאם לשעות העבודה

הפחתת כמות הפסולת
כידוע, פסולת מכל סוג מכבידה על הסביבה ולכן הפחתת הפסולת משרתת את הקטנת הזיהום ושימור משאבי הטבע.
הפחתת הפסולת בנביעות נעשית באמצעות הקטנת הצריכה השוטפת של חומרי אריזה וחומרים נלווים נוספים, ובחירה בחומרים "יעילים"  יותר שאינם מייצרים פסולת רב, כאלה שזמן השימוש בהם ארוך יותר או שהם ניתנים למחזור.
.

מחזור 
נביעות מבצעת מחזור של רוב הפסולת, כולל איסוף הבקבוקים ופחיות השתייה מפינות המחזור והעברתם למחזור על ידי תאגידי המחזור ברחבי הארץ. במקביל, במפעל נאספים בקבוקים פגומים מפס הייצור ומועברים לטיפול ע"י גורמי חוץ המומחים לדבר. 
פסולת קרטון ופלסטיק מופנית לשימוש חוזר ולמחזור, ויתר הפסולת עוברת מיון ומשם אל הספקים השונים.
ככלל נביעות פועלת בשיא כוחה על מנת להפחית כמויות הטמנה ולמצוא את הטכנולוגיות הנכונות בחומרי האריזה על מנת לבצע שימוש נוסף אצל ספקים.

המשרד הירוק
נביעות פועלת להפחתת הצריכה ולהגברת המחזור גם בפעילות המשרדית של החברה נייר ודיו – מעבר לצפייה בדו"חות באמצעות המחשב, שימוש חוזר במעטפות, הסבת חלקים מתקשורת פנים ארגונית מפורמט מודפס לפורמט מקוון וחיזוק דרכי התקשורת עם הלקוחות באמצעים מקוונים במקום באופן כתוב.
חשמל – התקנת חיישנים במשרדי החברה אשר קולטים את תנועות העוברים ושבים ומכבים את האור והמזגן באופן אוטומטי במשרדים ריקים.
 מחזור וטיפול בפסולת אלקטרונית

 1. פסולת נייר נאספת ממתקני החברה על ידי 'אמניר' ועוברת מחזור. באופן שוטף בכל שנה נאספים טונות של נייר, קרטונים וארגזים למחזור. 
 2. סוללות ופסולת אלקטרונית- בנביעות קיים מערך איסוף סוללות וציוד אלקטרוני כגון: מחשבים, מסכים, טלפונים ועוד במשרדי החברה ובבתיהם של העובדים. ציוד תקין מועבר לתרומה, כאשר יתר הפסולת מועברת בצורה מסודרת לטיפול ע"י ספקים חיצוניים המתמחים בתחומים אלו באמצעות הרשויות המקומיות וגופי איכות הסביבה השונים. 
 3. נורות פלואורוסנטיות – נורות אלה מכילות חומרים רעילים, והן נאספות ומפונות ממתקני החברה בתהליך מיוחד הכולל טיפול בחומרים אלה. 
 4. ראשי דיו וטונרים – לצד הפחתת הצריכה עברה החברה להשתמש במכלי דיו וטונר בשימוש חוזר.

מדיניות אחריות סביבתית

קיומה של נביעות מבוסס על הטבע ועל הסביבה, ומכאן המחויבות העמוקה שלנו ליצירת שינוי חיובי לאורך זמן בסביבה בה אנו חיים.

מתוך מחויבות זו אנו פועלים על מנת לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שלנו, תוך שאיפה להגיע לסטנדרטים גבוהים יותר ויותר בכל שנה,בשלושת הפרמטרים המרכזיים של אחריות סביבתית: לצרוך פחות, להשתמש באופן יעיל יותר ולמחזר את מה שלא ניתן עוד לשימוש. 
אנו מאמינים כי הטמעה מתמשכת של חידושים טכנולוגיים וארגוניים, לצד הפצת עקרונות האחריות הסביבתית בקרב עובדינו, לקוחותינו וספקינו יובילו לשינוי אמיתי בחברה ובסביבה בה אנו פועלים. 
מדיניותה הסביבתית של נביעות מבוססת על עקרונות אלה:

 • שאיפה לשימוש מושכל במשאבים הטבעיים, תוך התחשבות מרבית במערכות האקולוגיות 
 • עמידה בדרישות החוק והרגולציה הסביבתית 
 • הקצאה רציפה של משאבים לקידום פעילות סביבתית, מעל לנדרש בחוק
 • גילוי נאות בנושאים סביבתיים

לשם הגשמת עקרונות אלה מיישמת נביעות תכני עבודה שנתית, המתווה באופן אופרטיבי את הדרך להשגת המטרות הבאות:
צמצום השפעות סביבתיות לכל אורך כל חיי המוצר לרבות: 

 • ייעול צריכת מים – התייעלות בשימוש במים שלא למילוי 
 • ייעול השימוש בחומרי אריזה והעדפת חומרים ידידותיים לסביבה 
 • ייעול השימוש באנרגיה 
 • התחשבות בעקרונות הסביבתיים בכל פעילויות החברה 
 • הפעלת מערכת אפקטיבית לניהול סביבתי לפי עקרונות ניהול סביבתי יעיל ועקרונות התקנים ISO 14001   .