תמונה אווירה - גיוון תעסוקתי והון אנושי

גיוון תעסוקתי והון אנושי

עובדים מכל הסוגים: שקיפות, שוויון הזדמנויות והיעדר אפליה

נביעות מתייחסת לעובדיה בהגינות וללא אפליה. מדיניות החברה היא להעסיק, לקדם ולקבל החלטות בקשר למועמדים על בסיס שיקולים ענייניים כגון כישורים ותפקוד וללא אפליה מחמת דת, גזע, מין, גיל, השקפה, נטייה מינית, מוגבלות וכיוצא באלה.

שוויון הזדמנויות מגזרי

נביעות מעודדת גיוס של עובדים ממגזרי המיעוטים כחלק ממדיניות הגיוס. נביעות התאימה את תהליכי המיון הסטנדרטיים למאפיינים התרבותיים של מועמדים מאוכלוסיות אלה.

שוויון הזדמנויות מגדרי

בנביעות אין הבדל בין תנאי השכר של העובדות לבין תנאי השכר של העובדים המשמשים בתפקיד או בדרגה זהים.

הידוק הקשר בין ההנהלה לעובדי החברה

המפגש בין המנהלים לעובדים בנביעות הוא חלק משגרת היומיום של החברה. רובד נוסף של מפגשים כאלה נערך באופן יזום על ידי החברה, על מנת לחזק את הקשר ולעודד את הדיאלוג הפתוח בין הדרגים השונים המרכיבים את החברה.

מעסיקים בכל הארץ

נביעות פזורה מאילת ועד קריית שמונה . מפעל החברה של נביעות ממוקם בקרית שמונה, והמטה באיירפורט סיטי, החברה מפעילה מרכזי שירות טלפוניים וסניפי הפצה באילת, אשדוד וחיפה. סניפי החברה והמפעל מספקים מאות מקומות תעסוקה לתושבי המרכז והפריפריה.

פיתוח ההון האנושי וניהול קריירה ארוכת טווח

נביעות פועלת לפיתוח אישי ומקצועי של עובדיה. על מנת לממש תפישה זו ולאפשר צמיחה, פיתוח והעצמה של העובדים, הוחלט לעודד ולנהל מהלך ניוד עובדים בין תפקידים בקבוצה. ניוד העובדים מבוסס על איוש משרות שמתפנות מתוך מאגר עובדים העומדים באופן מרבי או חלקי בדרישות תפקיד מוגדרות בנביעות ובקבוצת החברה המרכזית. כל משרה שנפתחת לגיוס שאינו דיסקרטי, מפורסמת בראש ובראשונה באמצעים הפנימיים לעובדי החברה. בנוסף, ישנם מסלולי הכשרה ופיתוח המובלים ומנוהלים באמצעות "מכללת מפגשים", שהינו גוף ייעודי וייחודי.

סיוע לפרט –נביעות פועלת רבות במגוון תחומים בכדי להגיש סיוע

מחלקת הרווחה מגישה סיוע לעובדים במצבי מצוקה, בעתות משבר ושינוי בחייהם האישיים, המשפחתיים והתעסוקתיים. הנהלת החברה מפעילה מערך שלם שמותאם לכל צורך אישי ומקצועי. בין הפרויקטים היזומים; "כתף לכתף", "הורי דרך", תווי מזון ותווי סיוע. בנוסף, לכל עובד יש זכאות לביטוח בריאות של חברת הראל - מדובר בביטוח ייחודי לעובדי קבוצת החברה המרכזית המעניק בטחון לעובד ולבני משפחתו ומעניק להם כיסוי ביטוחי נרחב.