תמונה אווירה - פרטיות והגנה על מידע

פרטיות והגנה על מידע

נביעות-טבע הגליל בע"מ  היא חברה מקבוצת החברות בהן יש אחזקות לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("הקבוצה", "אנו", "אותנו" או "שלנו"). הקבוצה מייצרת, משווקת ומספקת מים מינרליים, משקאות ופתרונות שתיה לחברות ולקוחות פרטיים ("אתה" או "אתם").

 

במסגרת פעילותה, הקבוצה אוספת, מקבלת ומעבדת נתונים ומידע אישי אודותיכם – למשל כאשר אתם מבקרים באתרי האינטרנט (כגון https://www.neviot.co.il/; "האתר") ומרכזי המבקרים; מתקינים או משתמשים באפליקציות המובייל ("האפליקציה"); משתתפים בפעילות שיווקית או עסקית; יוצרים איתנו קשר או באים איתנו במגע – למשל דרך האתר, האפליקציה, הודעות בכתב, פרסומות דיגיטליות, רשתות חברתיות, או בפניה למוקדי השירות או המכירות (ביחד – "השירותים").

 

במסמך זה אנו מתארים כיצד ומדוע הקבוצה מעבדת מידע אישי, ובפרט –

 

 1. איזה מידע אנו אוספים?
 2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?
 3. היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?
 4. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?
 5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?
 6. כיצד נעמוד איתך בקשר?
 7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?
 8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?
 9. האם אנו מעבדים מידע אודות ילדים?
 10. יצירת קשר ועדכונים

אנא קראו מסמך זה בעיון, וודאו כי הבנתם את האמור בו וכי אתם מסכימים לו במלואו. שימוש בשירותים משמעו כי נתתם הסכמתכם לעיבוד המידע האישי שלכם על-ידי הקבוצה ונותני השירות שלה, כמפורט במסמך זה. לא חלה כל דרישה חוקית למסור לנו מידע אישי כלשהו או להסכים לעיבודו. עם זאת, השימוש בשירותים – ויכולתנו להעניקם ברמה גבוהה – כרוכים בעיבודו של מידע אישי אודותיכם (כפי שמתואר בהמשך). לכן, אם אינכם מסכימים לעיבוד כאמור – אנא הימנעו או חדלו מכל שימוש בשירותים.

 

 1. איזה מידע אנו אוספים?

במסגרת השירותים הקבוצה אוספת את סוגי ופרטי המידע הבאים (וככל שמדובר בפרט מידע אשר מאפשר את זיהויו של אדם מסוים, כשלעצמו או בשילוב עם סוגי או פרטי מידע אחרים, נתייחס אליו כ"מידע אישי"):

 

פרטים אלה עשויים לכלול (בהתאם לנסיבות ולמידע שהעמדת לרשותנו) נתוני מיקום, קישוריות, נתונים טכניים ונתוני שימוש; כתובות IP, רשתות אלחוטיות, אנטנות סלולריות ונקודות גישה ל-Wi-Fi; מזהה משתמש או לקוח באפליקציה או במערכות הקבוצה; נתונים לא-מזהים בקשר למכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן באמצעותם ניגשתם לשירותים; ורישומי פעילות, תקשורת וביצועים, לרבות בנוגע לתקלות או "באגים" שחוויתם במהלך השימוש.

 

 הפרטים האמורים עשויים להיאסף, בהתאם לעניין, באמצעות טפסי הרשמה או יצירת קשר (למשל באתר, באפליקציה, במרכז המבקרים, ברשתות חברתיות או במוקדי השירות והמכירות); במסגרת הקלטתן של שיחות טלפוניות למוקדי השירות והמכירות; ובכל דרך אחרת בה תבחר למסרם.

 

 1. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?

אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי לצרכי הפעילות העסקית שלנו; על מנת לציית לדינים החלים עלינו; ובהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו במתן השירותים ומכירת מוצרי הקבוצה, שיווקם, מכירתם, תחזוקת השירותים, הרחבתם ושיפורם, על מנת להבין כיצד נעשה שימוש בשירותים שלנו, להעניק ולשפר את שירות הלקוחות והצרכנים שלנו, ועל מנת לאבטח ולהגן על הלקוחות, הצרכנים והמשתמשים שלנו, על עצמנו ועל הציבור הכללי.

בפרט, אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי למטרות הבאות:

 

 1. היכן ולכמה זמן אנו שומרים מידע?

מיקום המידע: הקבוצה שומרת את מאגרי הלקוחות המרכזיים שלה במערכות ושרתים מקומיים, הממוקמים בישראל. עם זאת, בהתאם לעניין, הקבוצה וספקי השירות שלה עשויים לעבד ולשמור את מידע אישי אודותיך גם בארה"ב וכן במדינות אחרות, ככל וכפי שיידרש לצורך מתן השירותים ולמטרות אשר פורטו בסעיף 2 לעיל.

הקבוצה וספקי השירות שלה מחויבים לנהוג במידע האישי שלך ולהגן עליו בהתאם לאמור במסמך זה ולנהלים המקובלים בתעשייה, וזאת אף שישנם הבדלים בין דיני הגנת הפרטיות אשר חלים בישראל לבין אלה שחלים במדינות אחרות (למשל בארה"ב).

 

משך שמירת המידע: אנו נשמור את המידע האישי אודות הלקוחות, המשתמשים והמבקרים שלנו, כל עוד חשבון הלקוח/משתמש שלהם פעיל ולא התבקשה סגירתו; כל עוד נזדקק למידע באופן סביר על מנת לשמר, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לכם את השירותים שלנו; או כל עוד לדעתנו הדבר הכרחי למטרות המפורטות במסמך זה.

כמו כן, המידע האישי יישמר כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנחנו צד לו, או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים פוטנציאליים. כך, מידע אישי עשוי להישמר בהתאם להוראות הדינים החלים על ניהול רשומות, עסקאות והנהלת חשבונות, ועל מנת שיתאפשר לנו להציג הוכחות וראיות בנוגע להתקשרות ולמגעים בינינו או בקשר לשימוש שנעשה בשירותים ובמוצרים שלנו, הכל בהתאם למדיניות שמירת המידע שלנו.

אלא אם נקבע אחרת בדין, לא נהיה חייבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא.

 

 1. עם מי אנו עשויים לשתף את המידע?

ציות להוראות הדין ובתי המשפט: אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה לפרטי מידע אישי מסוימים, או להעניק גישה לרשויות אכיפה או אסדרה למידע אישי, אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו בצו משפטי (כגון צו חיפוש או הוראת בית משפט) על פי דין, או בדחיפות לשם מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן).

 

נותני שירות: הקבוצה מסתייעת בנותני שירות שונים, לצורך ביצוע שירותים משלימים לשירותים שהקבוצה מעניקה (לדוגמה – שירותי תוכנה לניהול לקוחות, ניטור שימוש וניתוח נתונים, שיווק ופרסום, אבטחת מידע וסייבר, איתור ומניעת הונאות, עיבוד תשלומים, הפצה וניטור של דוא"ל ומסרים דיגיטליים, טכנאי שירות ומפיצים, והיועצים העסקיים, המשפטיים והכלכליים שלנו (יחדיו: "נותני שירות"). נותני השירות של הקבוצה עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה הקבוצה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורך מטרות אלו.

 

צדדים שלישיים וגורמים אחרים שהתקשרת עמם: השירותים עשויים לאפשר לך לבוא במגע או להתקשר עם גורמים אחרים, למשל עם שותף עסקי של הקבוצה, או עם כל אתר או שירות חיצוניים שקישור אליהם נכלל במסגרת השירותים. מגעים או התקשרויות כאמור יהיו כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של אותם גורמים, ועל כן יש להקפיד לקרוא ולוודא כי הסכמת לאותם תנאים. מסמך זה חל אך ורק על השירותים שלנו.

 

הגנה על זכויות ובטיחות: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל הבטיחות האישית של הקבוצה, עובדי הקבוצה, נותני השירות שלה, לקוחות, משתמשים, או כל אדם או גורם אחר.

 

חברות הקבוצה: אנו רשאים לשתף מידע אישי באופן פנימי, בין חברות הקבוצה, לשם המטרות המפורטות במסמך זה. בנוסף, אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה בקבוצה או באיזה מהחברות בה, לרבות באופן של השקעה, מיזוג, או רכישה של כלל נכסיה מבחינה מהותית, או אם הדבר יידרש במסגרת גיוס הון או מענק ממשלתי, הקבוצה (או מי מחברותיה) תהא רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים באירוע כאמור, ככל שהדבר נדרש באופן סביר במסגרתו. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע האישי ששמור אצלנו, נעדכן אותך אודות אותו אירוע והאפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו, בדוא"ל, מסרון או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.

למען הסר ספק, הקבוצה רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף לאישורך המפורש, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי ושאינו אישי עוד. אנחנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנזדקק לכל אישור נוסף.

 

 1. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?

השירותים שאנחנו מספקים, וכן כמה מנותני השירות שלנו, עושים שימוש בקבצי Cookie"", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות המסייעות לנו להעניק, לאבטח ולשפר את השירותים שלנו, להתאים באופן אישי את חוויית השימוש שלך, וכן לנטר ולנתח את הפעילות השוטפת שלנו ושל המשתמשים בשירותים.

קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי "Cookie" מסוימים וטכנולוגיות אחרות משמשות כדי לאחזר נתונים אישיים, כגון כתובת IP, שצוינו קודם לכן על ידי המבקר או המשתמש.

על אף שאין שינוי באופן הפעולה שלנו בתגובה לסימון "אל תעקוב" (“Do Not Track”) בשדה כותרת ה-HTTP של דפדפן או באפליקציה של טלפון נייד, רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקבצי Cookie, לרבות בחירה האם לקבל קבצים כאלה או לא והאם להסיר אותם. באפשרותך להגדיר ברוב הדפדפנים כי ברצונך לקבל עדכון בגין כל קובץ Cookie, או כי קבצים אלה ייחסמו באופן זמני או קבוע.

 

 1. כיצד נעמוד איתך בקשר?

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע חשוב בקשר לשירותים שלנו וצריכתם על ידך. לדוגמה, אנחנו רשאים ליידע אותך (באמצעות כל אחד מהאמצעים העומדים לרשותנו) אודות שינויים או עדכונים בשירותים שלנו, אודות תיאום טכנאי או משלוח והגעתם אליך, אודות עניינים הקשורים בחיובים, שינוי בשירותים, תזכורות, דוחות, הודעות איפוס סיסמה ועוד. חלק מהודעות אלה הכרחי לצורך אספקת השירות, ולא ניתן יהיה לסרב לקבלן, בעוד חלקן האחר נתון לבחירתך והודעתך כי ברצונך להפסיק לקבלן – בהתאם לעניין. בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של הקבוצה, בכתובת service@neviot.co.il

דברי פרסומת: אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי, למשל אודות מוצרים או שירותים חדשים, מבצעים, אירועים, הצעות מיוחדות וכל מידע אחר שלדעתנו עשוי לעניין אותך. הודעות כאמור עשויות להימסר באיזה מהאמצעים העומדים לרשותנו ליצירת קשר (לדוגמה הודעת SMS, דואר או דוא"ל, נוטיפיקציה, פרסומת דיגיטלית, או שיחה קולית), במסגרת השירותים או בכל אתר או פלטפורמה אחרת.

אם ברצונך לסרב לקבל דברי פרסומת כגון אלה, ניתן לעשות כן בדוא"ל לכתובת service@neviot.co.il או לפעול בהתאם להוראות ל"הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה" או "שינוי העדפות דוא"ל" שיופיעו בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

 

 1. כיצד אנו מאבטחים את המידע?

על מנת להגן על המידע האישי ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, אנו משתמשים באמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים, ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה.  עם זאת, חשוב לזכור כי חרף מאמצינו הניכרים בנושא, כיום לא ניתן לאבטח מידע באופן מוחלט. בהתאם, איננו יכולים להבטיח, ואכן איננו מבטיחים, כי המידע האישי שלך יזכה להגנה ואבטחה מוחלטת, בידינו או בידי מי מנותני השירות שלנו.

 

 1. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?

באפשרותך לבקש, בהתאם לזכאותך לפי החוק (ככל שקיימת), לעיין במידע אישי השמור אצלנו, או לבקש לתקן מידע שאינו עדכני עוד, או לבקש כי נסיר את המידע מהמערכות שלנו, בפניה לדוא"ל service@neviot.co.il  במקרה הצורך, יתכן שנדרש לפרטים ומסמכים נוספים ממך על מנת שנוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע.

 

 1. האם אנו מעבדים מידע אודות ילדים?

הקבוצה אינה מעוניינת לשמור או לעבד מידע אישי על ילדים שגילם קטן מ-18. בהתאם, אנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנחנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו במידת האפשר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו.

אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם ב- service@neviot.co.il

 

 

 1. עדכונים ויצירת קשר

עדכונים ותיקונים: אנו רשאים לעדכן ולתקן את האמור במסמך זה מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת במסגרת השירותים שלנו. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה. הודעה מוקדמת בת 10 ימים מראש תינתן אם לדעתנו מדובר בשינויים מהותיים, באמצעות אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, או במסגרת השירותים. לאחר התקופה האמורה, כל התיקונים ייחשבו כאילו התקבלו על ידך ומוסכמים עליך.

שאלות, טענות ומענות: אם יש לך הערות או שאלות כלשהן בקשר למסמך זה או למדיניות הפרטיות של הקבוצה, או בכל הקשור לפרטיותך, אנא צור איתנו קשר ב-service@neviot.co.il