מים מינרליים דלים בנתרן – מסייעים בהורדת לחץ הדם

נתרן הינו מינרל המוכר לנו ממלח הבישול. התפריט המערבי כולל בדרך כלל רמות נתרן גבוהות בהרבה מהמומלץ כאשר המקור העיקרי לעודפי הנתרן הוא המזון המעובד המכיל כמות רבה של מלח בישול.

מאת: מערכת נביעות | | 17 Oct
יד מוזגת מים מבקבוק לכוס

צריכה גבוהה מדי של נתרן הינה גורם סיכון לתחלואה ולתמותה.

מחקרים מעניינים קושרים צריכה גבוהה יחסית של נתרן להעלאת לחץ דם בתינוקות רכים. מחקר ישראלי שבוצע בבית חולים "מאיר" בכפר סבא  והוצג בכנס רופאים שהוצג בבית חולים "שערי צדק" מצא שלחץ הדם בתינוקות בני יומם גבוה יותר לאחר צריכת תחליף חלב אם שהוכן במים בעלי ריכוז נתרן גבוה יחסית בהשוואה ללחץ הדם בתינוקות לאחר שצרכו תחליף חלב אם שהוכן במים בעלי תכולת נתרן נמוכה יותר.
מחקר שנערך בהולנד במשך 15 שנה על 476 תינוקות במחצית שנתם הראשונה חיזק את ממצאי המחקר הקודם ומצא כי לחץ הדם של תינוקות שניזונו ממזון תינוקות דל נתרן היה נמוך יותר מלחץ הדם של תינוקות שניזונו ממזון עתיר יותר בנתרן. יתרה מזאת, מסתבר שלתזונה במחצית החיים הראשונה  השפעה ארוכת טווח. במעקב שנערך חמש עשרה  שנים מאוחר יותר על 167 צעירים מתוך קבוצת התינוקות הראשונית, נמצא לחץ דם נמוך יותר  אצל בני הנוער שבמחצית שנתם הראשונה קבלו מזון דל יותר בנתרן.
במשך השנים נאספו מחקרים קליניים רבים שהראו כי הפחתה בצריכה של נתרן מביאה לירידה בלחץ הדם. בשנת 2001 פורסמו תוצאות מחקר  אשר בדק את ההשפעה של  רמות שונות של צריכת נתרן במסגרת שני סוגי דיאטות על לחץ הדם בקרב 412 משתתפים מעל גיל 22.

הפחתה בצריכת נתרן מפחיתה את לחץ הדם

ממצאי המחקר הראו כי הפחתה בצריכת הנתרן הורידה את לחץ הדם (הסיסטולי והדיאסטולי) בשתי הדיאטות. יתרה מכך, ככל שרמת הנתרן שנצרכה הייתה נמוכה יותר כך ירד עוד לחץ הדם.   בנוסף, צריכה מופרזת של נתרן מעלה את הפרשת הסידן בשתן ובכך גוררת איבוד מוגבר של מינרל חיוני זה. כיוון שממילא צריכת הסידן נוטה להיות חסרה בקרב רבים באוכלוסייה (בעיקר בקרב נשים), איבוד סידן בעקבות צריכה רבה מדי של נתרן לאורך שנים ארוכות, עלול להוות גורם בתחלואה של אוסטאופורוזיס.   לאור האמור לעיל, ההמלצות לכלל האוכלוסייה הבריאה  מעודדות הפחתה בצריכת הנתרן. הבעיה בהמלצות הללו היא ההיענות הנמוכה לתפריט דל נתרן. מזונות ומשקאות דלי נתרן אינם רבים  ומכאן עיקר הקושי בשמירה על תפריט מופחת נתרן. לפיכך, אפילו שתית מים עתירי נתרן עלולה לתרום להגברה של צריכת הנתרן באין יודעין.

ניצול יתר של מי התהום בישראל גורם לתהליך מתמשך של המלחת המים. המשמעות היא  עליה ברמות המלחים במי השתייה. הרתחת המים אינה פותרת את הבעיה אלא אף עלולה להחמיר אותה עקב העלאת ריכוז המומסים בעקבות  נידוף המים. מרבית המסננים אינם יעילים בהפחתת רמות הנתרן.

מקורות:

1) Geleijnse JM. et al. Long-term effects of neonatal sodium restriction on blood pressure. Hypertension. 1997 Apr;29(4):913-7. Erratum in: Hypertension 1997 May;29(5):1211.
2) Svetkey LP.el al. The DASH Diet, Sodium Intake and Blood Pressure Trial (DASH-sodium): rationale and design. DASH-Sodium Collaborative Research Group. J Am Diet Assoc. 1999 Aug;99(8 Suppl):S96-104.
3) Nordin BE. et al. Nutrition, osteoporosis, and aging. Ann N Y Acad Sci. 1998 Nov 20;854:336-51.
4) Schorr U. et al. Effect of sodium chloride- and sodium bicarbonate-rich mineral water on blood pressure and metabolic parameters in elderly

מערכת נביעות  |

מערכת נביעות |